Welcome to Risun công nghệ sinh học Inc!

Tel:+86-29-8610-0730
Về chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại:+ 86-29-8610-0730

Fax:+ 86-29-8610-5620

E-mail: Sale@risunextract.com

Web: www.risunextract.com

Liên hệ với chúng tôi

Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi

Risun công nghệ sinh học Inc

Địa chỉ: D/17F, Haibo kinh doanh xây dựng, FengCheng 9 Road, Xi'an, 710018, Trung Quốc.

Điện thoại: + 86 29 8610 0730

Fax: + 86 29 8610 5620

E-mail: sale@risunextract.com