Welcome to Risun công nghệ sinh học Inc!

Tel:+86-29-8610-0730
Về chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại:+ 86-29-8610-0730

Fax:+ 86-29-8610-5620

E-mail: Sale@risunextract.com

Web: www.risunextract.com

Các dịch vụ khác

Trang chủ > Dịch vụ > Các dịch vụ khác

chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí

chúng tôi có thể cung cấp các bao bì khác nhau theo yêu cầu khách hàng